24 April 2024

Kredyt i leasing samochodowy - Kompendium wiedzy
Zakup samochodu dla firmy - jakie formalności?

Planujesz zakup pojazdu do firmy? W poniższym tekście podpowiadamy jakie są najpopularniejsze sposoby finansowania zakupu auta. Wskazujemy, jakich formalności trzeba dopilnować przy zakupie samochodu za gotówkę i co możemy wpisać do kosztów uzyskania przychodu. Tego wszystkiego dowiesz się w kilka minut.

Zakup samochodu na firmę 2019. Najpopularniejsze sposoby finansowania

Prędzej czy później każdy przedsiębiorca musi pomyśleć o kupnie pojazdu na potrzeby firmy. W jaki sposób sfinansować zakup auta? Kupno samochodu do firmy wiąże się z dużym wydatkiem. Możemy je sfinansować poprzez:

 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt samochodowy,
 • leasing,
 • kupno auta za zebrane oszczędności.

Kupno samochodu w kredycie samochodowym bądź wynajęcie go w leasingu to dwa najkorzystniejsze sposoby ze względu na rozłożenie wysokiej kwoty na raty. Spłacanie kredytu przez dłuższy czas oznacza nie tylko brak konieczności wydawania majątku firmy. Przede wszystkim jest to sposób zachowania kapitału przeznaczonego na inne cele, np. związane z inwestycjami i poduszką finansową. Szybkie rozwiązania wymagają jednak zdolności kredytowej i odpowiedniej wiarygodności. Kredyt na działania związanymi z biznesem możemy otrzymać zazwyczaj dopiero po 6 miesiącach do nawet 1 roku od momentu założenia działalności gospodarczej.

Płatność gotówką a odpisy amortyzacyjne

Kupno samochodu za gotówkę oznacza, że musimy posiadać odpowiednie środki finansowe ze swojego majątku. Jeśli więc dysponujemy odpowiednią kwotą w gotówce, a pojazd jest nam niezbędny, możemy kupić samochód również, wykorzystując oszczędności. Do firmy możemy dostarczyć zarówno samochód nowy, jak i używany. Pojazd, którego wartość przekracza 10 tys. zł musi być wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Musi również zostać poddany amortyzacji na zasadach określonych w ustawie o PIT. W zależności od tego, czy auto jest nowe czy używane przedsiębiorca może zastosować dwie różne formy amortyzacji:

 1. Amortyzacja liniowa – dotyczy kupna samochodu nowego. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynosi 5 lat. Stosuje się stawkę 20 proc. z wykazu stawek.
 2. Amortyzacja indywidualna – dotyczy kupna samochodu używanego (który był używany co najmniej przez pół roku przed nabyciem). Okres amortyzacji w tym przypadku wynosi 2,5 roku. Stosuje się stawkę 40 proc.

Opłatę początkową podlegającą amortyzacji oblicza się poprzez zsumowanie kwoty zakupu samochodu i opłat poniesionych od dnia wprowadzenia samochodu do tzw. ewidencji środków trwałych. Dlatego możemy do nich zaliczyć np. opłaty rejestracyjne. Ważne – od 2018 roku amortyzacji nie podlegają środki trwałe nabyte w sposób nieodpłatny, czyli np. poprzez spadek lub darowiznę.

Samochód poniżej 10 tys. zł

Ewidencja kosztu takiego auta może zostać dokonana w 13. kolumnie Księgi Przychodów i Rozchodów. Samochód osobowy o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł może zostać rozliczony przez podatnika na 3 dostępne sposoby. Auto rozliczamy poprzez:

 1. Wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych i odpisanie amortyzacji środków trwałych w wysokości 20 proc. w skali roku. Odpisy amortyzacyjne można realizować co miesiąc, raz na kwartał bądź raz w roku.
 2. Wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych i jednorazowe odpisanie amortyzacji. W tej sytuacji pojazd zostaje ujęty w Księdze Przychodów i Rozchodów. Można to zrobić w miesiącu oddania auta do użytkowania bądź w następnym.
 3. Ujęcie auta bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

Kupno pojazdu a koszty uzyskania przychodu

Ustalenia dotyczące kosztów uzyskania przychodów zostały określone w artykule 23. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kupno auta, jak i środki wydane na eksploatację pojazdu firmowego mogą zostać wpisane do kosztów uzyskania przychodów. W tym celu musimy spełnić kilka warunków. Po pierwsze wydatek musi być udokumentowany umową kupna sprzedaży. Wydatek musi być uzasadniony, właściciel pojazdu powinien wykazać że samochód został zakupiony w celu zabezpieczenia lub osiągnięcia źródła przychodu. Musimy też sprawdzić, czy dany pojazd nie został wykluczony z katalogu kosztów uzyskania przychodu.

Zakwalifikowane do kosztu uzyskania przychodu są wydatki związane z:

 • nabyciem części,
 • kupnem paliwa,
 • serwisem i naprawą samochodu,
 • odsetkami w przypadku kupna samochodu w kredycie lub wzięciu auta w leasing.

Koszty uzyskania przychodu mogą zostać rozliczone zgodnie z istniejącymi limitami:

 • 100% – w przypadku użytku tylko do działalności pojazdu osobowego (w tym przypadku wymagane jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, takiej jak do VAT. Dodatkowo musimy sporządzić regulamin pojazdu, a także zgłosić pojazd do Urzędu Skarbowego na druku VAT-26). Możemy również w ten sposób odliczyć koszt samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony lub samochodu ciężarowego poniżej 3,5t. (w tym przypadku wymagane jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, takiej jak do VAT. Tu również musimy sporządzić regulamin pojazdu i zgłosić pojazd do Urzędu Skarbowego na druku VAT-26).
 • 75% – jeśli z samochodu korzystamy w sposób mieszany, czyli samochód służy do celów prywatno-firmowych. W ten sposób możemy korzystać z pojazdu osobowego i samochodu ciężarowego niespełniającego definicji pojazdu ciężarowego.

Podatek VAT – w jaki sposób odliczyć go od zakupionego samochodu?

Zarówno przy zakupie samochodu do firmy, jak i w przypadku wydatków związanych z utrzymaniem tego samochodu musimy pamiętać o przepisach dotyczących podatku VAT. Jeśli używamy samochodu w celach prywatno – biznesowych, przysługuje nam 50% odliczenia podatku VAT. W ten sposób możemy odliczyć wydatki związane z jego bieżącym użytkowaniem oraz koszty zakupu paliwa.

Do pełnego odliczenia podatku przedsiębiorca ma prawo w sytuacji, gdy auto jest wykorzystywane tylko w ramach potrzeb prowadzonego przedsiębiorstwa. Aby móc z tego skorzystać, należy zarejestrować samochód w Urzędzie Skarbowym na formularzu VAT-26. Inne wymagania przy odliczeniu pełnego podatku VAT to prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Pojazd musi również posiadać regulamin użytkowania.

Samochód dla firmy. Jaką formę zakupu wybrać?

Wybierając sposób kupna auta, powinniśmy o tym myśleć nie tylko z perspektywy dostarczenia majątku do firmy. Równie ważny jest sposób użytkowania, który wpływa na sposób opodatkowania samochodu. Pamiętajmy również o kosztach końcowych, nie tylko tych związanych z obecnym stanem kapitału w firmie, ale również z wygodnym inwestowaniem. Prowadzenie firmy może spowodować np. sytuację kryzysową, nie warto więc oddawać całej poduszki finansowej na jeden wydatek.

Oprócz kupna auta za gotówkę mamy szeroki wybór leasingu samochodu oraz różne sposoby kredytowania – kredyt samochodowy i kredyt gotówkowy. Jeśli bank czy leasingodawcy nie chcą nam pożyczyć potrzebnej kwoty w związku ze zbyt krótką historią w BIK, możemy również skorzystać z oferty pożyczkodawców. Firmy pożyczkowe udzielając wsparcia finansowego, mają znacznie bardziej liberalne podejście do klientów. A spłacając terminowo pożyczkę, zbudujemy sobie również pozytywną historię kredytową braną pod uwagę przy kredytach inwestycyjnych i innych formach dostarczania kapitału zewnętrznego do firmy.

Porady

Dodaj komentarz