13 June 2024

Kredyt i leasing samochodowy - Kompendium wiedzy
Odstąpienie od umowy leasingu

Umowa leasingu jest jedną z najczęściej podpisywanych umów stosunków cywilnoprawnych. Na jej mocy, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z rzeczy określanej jako przedmiot umowy leasingowej w zamian za uiszczanie ustalonych wcześniej rat. Czy możliwe jest odstąpienie od umowy leasingu i jak to działa?

Czy możliwe jest odstąpienie od umowy leasingu? Kto może to zrobić?

Odstąpienie od umowy leasingu przez leasingodawcę jest możliwe w każdym przypadku. Zazwyczaj kluczowym czynnikiem w podjęciu tej decyzji jest zaległość drugiej strony w spłacaniu rat lub pogwałcenie zasad użytkowania przedmiotu umowy leasingu. Jest to zwykle opcja ostateczna, a leasingodawcy najpierw decydują się na upomnienie dłużnika.

Podobna opcja zakończenia leasingu samochodu przysługuje również leasingobiorcy, jednak w kilku wyszczególnionych przypadkach i kiedy zajdą ku temu przesłanki, takie jak na przykład wada rzeczy, które w szczegółowy sposób opisane są art. 709 kodeksu cywilnego. Stosowna opcja może pojawić się też w zawartej pomiędzy stronami umowie.

Jak odstąpić od leasingu przed czasem?

Odstąpienie od leasingu przed czasem jest procesem skomplikowanym, a w tym celu należy skorzystać z jednego z rozwiązań jakimi są:

  • wypowiedzenie umowy leasingu,
  • wykup przedmiotu leasingu,
  • cesja umowy leasingu,
  • podnajem przedmiotu leasingu.

Ile kosztuje przedwczesne zakończenie leasingu?

Przedwczesne zakończenie leasingu w większości przypadków nie jest korzystnym rozwiązaniem dla leasingobiorcy. Wypowiedzenie umowy leasingu często wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od tego, która strona zdecyduje się na zakończenie współpracy, konieczne jest uregulowanie pozostałych rat, pomniejszonych o dyskonto, aż do końca okresu podstawowego leasingu. Dodatkowymi kosztami mogą być też kary i prowizje zawarte w umowie leasingu.

Kolejną z opcji na przedwczesne zakończenie leasingu stanowi wykup przez leasingobiorcę przedmiotu. Jest to przedsięwzięcie kosztowne, gdyż wymaga natychmiastowego spłacenia pozostałych rat minus dyskonto. To przedsiębiorca staje się wtedy właścicielem przedmiotu umowy i może go później sprzedać w jak najlepszej dla siebie cenie. Stroną obciążoną wszystkimi kosztami dodatkowymi jest leasingobiorca.

Za zgodą leasingodawcy można również podnająć podmiot leasingu innej firmie w zamian za opłatę, która może pomóc w spłacie rat.

Możliwe jest przejęcie leasingu. Na czym polega cesja?

Dosyć popularna formą pozbycia się leasingu jest cesja. Pojęcie to oznacza przejęcie zobowiązania w formie leasingu przez innego przedsiębiorcę. Cesja umowy leasingowej przenosi odpowiedzialność spłaty rat za przedmiot na inną osobę i to ta osoba będzie mogła z niego korzystać. Takie rozwiązanie pozwala odciążyć budżet firmy lub pozbyć się niepotrzebnego już przedmiotu.

Jako że nowy leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu po spłaceniu wszystkich rat, warto rozważyć również wynegocjowanie kwoty odstępnego za przedmiot. Cesjonariusza można z łatwością znaleźć w ogłoszeniach na forach biznesowych, jednak sam proces cesji jest długi i skomplikowany, a leasingodawca może przedstawić nowemu leasingobiorcy całkiem inne warunki umowy leasingu, związane chociażby z ubezpieczeniem samochodu.

Leasing samochodowy