13 June 2024

Kredyt i leasing samochodowy - Kompendium wiedzy

W związku z wieloma pytaniami od użytkowników naszego portalu postanowiliśmy sprawdzić jak ma się stan rzeczy w tej materii.

Ustaliliśmy, że w listopadzie ubiegłego roku został złożony do Unii Europejskiej wniosek o odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W zrozumiałych słowach – Polska złożyła wniosek o odstępstwo w temacie odliczenia VAT na lata 2014-2018, przy czym zasadą ma być 50% odliczenie VAT od zakupu, paliwa i usług serwisowych. (nie wiemy, czy została ustalona górna granica VAT – ale mówi się o 8 tys. zł maksymalnego odliczenia VAT od pojazdu).

Unia Europejska naniosła pewne uwagi do wyżej wymienionego wniosku – po czym w czerwcu tego roku został wysłany nowy wniosek. Ministerstwo Finansów twierdzi, że nie ma możliwości aby nowy, poprawiony wniosek nie został przyjęty. Zatem: Czy możliwy jest powrót pełnego odliczenia VAT dla aut z tzw. “kratką”?

Tak, jest możliwy – jednak tylko w okresie od 1 stycznia 2014 do dnia, kiedy Unia Europejska prześle oficjalną pozytywną odpowiedź. Okres ten może maksymalnie potrwać 2-3 miesiące – jako, że Unia Europejska ma termin do 8 miesięcy aby ustosunkować się do wniosku.

Chcąc zatem odliczyć pełen VAT należy zakupić auto jak najszybciej w 2014 roku, o ile do tego czasu nie przyjdzie odpowiedź, która przekreśli nadzieję na szybkie ożywienie rynku motoryzacyjnego.

Należy również pamiętać, że większość urzędów nie będzie kierować się liberalnymi przepisami sprzed kilku lat odnośnie klasyfikacji pojazdów.. Obowiązywać będą poniżej przytoczone przepisy:

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku nabycia:

 1. samochodów osobowych,
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

– kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6 000 zł.

Ograniczenia z przepisu art. 86a ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie będą dotyczyć (art. 86a ust. 2):

 1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 5. pojazdów specjalnych – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;
 6. pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
  2. jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
  3. lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;
 7. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.
Porady

Dodaj komentarz