20 July 2024

Kredyt i leasing samochodowy - Kompendium wiedzy
Ile jest czasu na zgłoszenie kupna samochodu?

Kupno samochodu, niezależnie czy mówimy o pojeździe nowym, czy używanym, wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Należy do nich chociażby zgłoszenie kupna samochodu i zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie są terminy zgłoszenia kupna samochodu? Co grozi za ich nieprzestrzeganie? Gdzie należy zgłosić kupno samochodu i zarejestrować go? Ile to kosztuje? Odpowiedzi na te pytania przedstawimy Państwu w poniższym artykule.

Zgłoszenie kupna samochodu – terminy

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, zgłoszenie kupna lub sprzedaży zarejestrowanego pojazdu musi odbyć się w ciągu 30 dni od zawarcia transakcji. Gdy rozpoczęła się pandemia COVID-19, termin ten został wydłużony nawet do pół roku! Najnowsze przepisy, obowiązujące od 1 lipca 2021, stanowią jednak, iż zgłoszenie kupna samochodu musi odbyć się w ciągu 60 dni. Termin ten obowiązuje do odwołania, a wszystkie zmiany można znaleźć na rządowej witrynie gov.pl.

Gdzie należy zgłosić kupno samochodu i zarejestrować go?

Kupno samochodu należy zgłosić we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Informacja ta zostaje dalej przekazana staroście. Istnieje kilka opcji na dopełnienie formalności po zakupie auta związanych z jego zgłoszeniem po kupnie:

  • wizyta w urzędzie,
  • wysłanie stosownego pisma pocztą,
  • wypełnienie formularza przez internet (tutaj konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego).

Wniosek o rejestrację pojazdu również należy zgłosić staroście właściwemu dla miejsca zamieszkania jego właściciela, nawet jeśli jesteśmy zameldowani w zupełnie innym miejscu. Koniecznie będzie jednak przedstawienie dokumentu, który potwierdzi miejsce zamieszkania właściciela, na przykład umowy najmu lokalu. Osoby, które posiadają Profil Zaufany, mogą zarejestrować pojazd online.

Ile kosztuje zgłoszenie kupna samochodu?

Samo zgłoszenie kupna samochodu nie wiążę się z koniecznością uiszczenia jakiejkolwiek opłaty. Kupujący zobowiązany jest jednak, do wypełnienia formularza PCC-3, który będzie podstawą do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynoszącego 2% wartości auta. Złożenie formularza PCC-3 musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu. W przypadku darowizny, z podatku zwolniona jest najbliższa rodzina, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na formularzu SDZ-2 w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy.

Warto pamiętać, iż kupujący nie zapłaci PCC, jeśli nabędzie nowe auto z salonu, wartości zakupionego samochodu nie przekracza 1000 złotych lub zakup pojazdu dokonany zostanie za granicą. Wówczas trzeba jednak liczyć się z innymi formalnościami, takimi jak wypełnienie AKC-U/S wraz z opłaceniem akcyzy. Nowy samochód trzeba oczywiście także ubezpieczyć.

Co grozi za niezgłoszenie nabycia pojazdu w terminie?

Niezgłoszenie nabycia pojazdu w przewidzianym przez ustawodawcę terminie wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Osoba, która spóźni się ze zgłoszeniem faktu nabycia lub sprzedaży pojazdu w ciągu 30 dni, będzie musiała zapłacić karę finansową, która wynosi od 200 złotych do 1000 złotych. Narażanie się na nadprogramowe koszty jest tym bardziej nierozsądne, że konieczne może być wypowiedzenie umowy OC po zakupie samochodu i podpisanie nowej, co wiąże się często z ogromnymi kosztami.

Warto zaznaczyć, że na czas pandemii COVID-19, czas na zgłoszenie pojazdu został tymczasowo wydłużony do 60 dni. Również osoby, które dokonały darowizny pojazdu zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie starostwa w powyższym terminie.

Porady